Thông báo về hình ảnh của sản phẩm Tô Nga Dũng

Kính gửi : Quý khách hàng, Đại lý và người tiêu dùng khi mua và sử dụng sản phẩm băng keo điện nano Tô Nga Dũng hãy lưu ý hình ảnh của sản phẩm của Tô Nga Dũng vì hiện nay trên thị trường đã có đơn vị làm giả hàng của Tô Nga Dũng và chất lượng của hàng giả rất kém. Mong quý khách hàng, địa lý và người tiêu dùng lưu ý khi mua sản phẩm của Tô Nga Dũng

Hình​ ảnh​ sản​ phẩm​ của​ Tô​ Nga Dũng:( Lưu ý về hình ảnh thùng của Băng keo điện Tô Nga Dũng sẽ có dán con tem màu trắng có chữ ký và con dấu công ty, ký hiệu mã sản phẩm )

Hình​ ảnh​ của​ sản​ phẩm​ giả (Hàng​ giả​ màu​ sơ​n và​ chữ​ sẽ​ đ​ậm​ hơ​n sơ​ với sản​ phẩm​ của​ Tô​ Nga Dũng​) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *